Instrukcja użytkowania półmasek filtrujących klasy: FFP1, FFP2, FFP3

1.Przeznaczenie 

Półmaski filtrujące są przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z cząstek ciekłych (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli w powietrzu nie przekroczy zakresu ich stosowania

2. Zakres stosowania dla poszczególnych klas filtracji:

FFP1  - 4 x NDS

FFP2  - 10 x NDS

FFP3  - 20 x NDS

NDS - Największe dopuszczalne stężenie

Tabela obowiązujących wartości NDS

Słowniczek pojęć

3. Przeciwwskazania

Półmaski filtrującej nie wolno używać:

  • w atmosferze zawierającej mniej niż 19 % tlenu,
  • w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze np. kanały, studzienki, zbiorniki,
  •  w atmosferze, w której występują zanieczyszczenia w postaci gazów i par.
  • Półmaski nie powinny zakładać osoby posiadające zarost, gdyż może to uniemożliwiać szczelne przyleganie do twarzy użytkownika.

Ilustracje przedstawiające sposób dopasowania półmaski

 

4. Użytkowanie

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski oraz sprawdzić czy nie została przekroczona data jej składowania oraz czy półmaska nie wykazuje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych.

Następnie należy założyć półmaskę na twarz dopasowując ją za pomocą taśm nagłowia zapewniając tym szczelne przyleganie czaszy do twarzy użytkownika. Następnie należy uformować zacisk nosowy, dopasowując go do kształtu nosa zapewniając szczelność nie powodując nadmiernego ucisku. Położenie półmaski należy skorygować umiejscawiając ją w taki sposób, aby czasza objęła zarówno nos jak i podbródek. Zdejmując półmaskę należy chwycić za czaszę, odciągnąć od twarzy i ściągnąć do góry. Podczas użytkowania należy obserwować wzrost oporów oddychania do momentu, w którym występuje wyraźne utrudnienie oddychania. W przypadku stwierdzenia nadmiernego oporu oddychania lub uszkodzenia mechanicznego, półmaskę należy wymienić na nową.

Bezpośredni użytkownicy powinni przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie prawidłowego użytkowania półmaski.

 

 

5. Przechowywanie

Półmaski filtrujące należy przechowywać w pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej  80 %,  w temperaturze od 0°c do +50°C, w zamkniętych, nie uszkodzonych opakowaniach jednostkowych producenta. 

Półmaski należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem.

Półmaska jako sprzęt jednorazowego użytku nie wymaga konserwacji.

Okres przechowywania półmaski wynosi 36 miesięcy.

 

6. Reklamacje

Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować do producenta półmaski:

MB FILTER POLSKA

Ul. Różana 22
32-040 Świątniki Górne
Poland

Kom: +48 502 708 210

Tel/fax: +48 12 270 90 31

E-Mail: biuro@mbfilter.pl