Półmaska ochronna MB 30 VC FFP3 NR D

Zdjęcie półmaski przeciwpyłowej (ochronnej, filtrującej) P3 - MB 30VC FFP3 - przód
Zdjęcie półmaski przeciwpyłowej (ochronnej, filtrującej) P3 - MB 30VC FFP3 - tył

Certyfikowana półmaska przeciwpyłowa klasy FFP3 z zaworem wydechowym, warstwą węgla aktywnego oraz uszczelką całotwarzową

Półmaska przeciwpyłowa jest zgodna z:

  • Normą  EN 149: 2001+A1:2009 
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r
  • Dyrektywą 89/686/EWG
  • posiada znak  CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej - CE 1437
  • Certyfikat: UE/240/2019/1437

Wyposażenie:

  • zacisk nosowy - wykonany z łatwo formującego się aluminium,
  • taśmy nagłowia - wykonane z wysoko elastycznej gumy,
  • zawór wydechowy - zapewnia optymalny obieg powietrza w masce, minimalizuje akumulację ciepła i wilgoci
  • uszczelka całotwarzowa - poprawia komfort użytkowania oraz doszczelnia cały obrys półmaski

Warstwy:

  1. czasza półmaski wykonana z włókniny nieigłowanej,
  2. warstwa węgla aktywnego posiadająca nieprzyjemne zapachy,
  3. pierwsza warstwa włókniny typu melt-blown,
  4. druga warstwa włókniny typu melt-blown
  5. warstwa ochronna

Dostępne dokumenty

Informacje:

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku  MB 30 VC FFP3 NR D stanowi kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych. Półmaska przeciwpyłowa jest przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami ciekłymi (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli w powietrzu nie przekroczy wartości 20 x NDS.

KLASA   FFP3 – 20 x NDS   ===>   Tabela obowiązujących wartości NDS

Ochrona dróg oddechowych przed dużym stężeniem pyłów respirabilnych

  • spawanie i lutowanie,
  • praca z azbestem,
  • dymy tlenków metali (cynku, ołowiu, arsenu, wanadu, srebra) powstające w procesie wytopu,
  • odlewania lub obróbki metali,
  • garbarnie i galwanizernie (pyły mgły chromianów).

 Ochrona przed pyłami zawierającymi:

  • beryl,
  • antymon,
  • kadm,
  • kobalt,
  • nikiel,
  • rad,
  • strychninę,
  • pyły i mgły surowców farmaceutycznych,
  • cząstki radioaktywne,
  • bakterie oraz wirusy

Dostępne opakowania:

Worek foliowy - 10 sztuk Kartonik - 10 sztuk zawieszka - 3 sztuki
     

Opakowania zbiorcze:

Worki foliowe - 10 szt. x 30 (300 szt) Kartoniki - 10 szt. x 27 (270 szt) Zawieszki - 3 szt. x 100 (300 szt)