Półmaski przeciwpyłowe

 

Oferujemy wygodne i przyjazne użytkownikom półmaski przeciwpyłowe, stworzone bez kompromisów w konkurencyjnych cenach

 

Wszystkie nasze środki ochrony dróg oddechowych są zgodne z normą EN 149: 2001+A1:2009 i posiadają znak CE.

Przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy zachęcamy do zamówienia bezpłatnego zestawu półmasek filtrujących i osobistego sprawdzenia jakości naszych artykułów.

 

Zamów bezpłatny zestaw reklamowy

Oferta

Poniżej przedstawiamy ofertę półmasek przeciwpyłowych, wraz z ich szczegółowym opisem.

Klasa FFP1

Klasa FFP2

Klasa FFP3

Półmaski "Antysmogowe"

MB 40 VS FFP3 – Antysmogowa

Skóteczność filtracji pyłów PM1 PM2.5 PM4 PM10 zawartych w smogu określona na poziomio ≈ 99% przez CIOP-PIB

Więcej informacji

Dlaczego warto stosować półmaski przeciwpyłowe MB Filter

Unikalny proces produkcji półmasek

Produkty MB Filter to efekt zastosowania własnych rozwiązań w procesie produkcji, wieloletniego doświadczenia oraz ciągłego udoskonalania naszych wyrobów. Wynikiem tego jest kształt czaszy zapewniający dokładne przyleganie do twarzy i komfort podczas długiego użytkowania. Ponadto tak zwana " martwa strefa" maski została zredukowana do minimum co przekłada się na niskie stężenie dwutlenku węgla oraz zmniejszenie wilgotności w części twarzowej.

Niskie opory wdechu i wydechu

Każdą półmaskę charakteryzują opory wdechu. W trakcie użytkowania półmaska zatyka się pyłem co powoduje wzrost oporów oddechowych. Półmaska przeciwpyłowa powinna zachować niskie opory oddechowe przez cały okres użytkowania (jedna zmiana robocza). 

Półmaski ochronne MB Filter są formowane w unikalny sposób, który nie powoduje zamykania porów włókniny. W połączeniu z zastosowaniem najlepszych dostępnych materiałów pozwala to osiągnąć bardzo niskie opory wdechowe (a w przypadku masek bez zaworu również wydechowe). Podczas pracy wymagającej intensywnego wysiłku opory wydechowe stają się równie ważne jak wdechowe. W tym celu opracowaliśmy własny kształt czaszy i zaworu wydechowego. Zawór został umiejscowiony tak aby powietrze wydychane z ust mogło łatwo i szybko wydostać się na zewnątrz półmaski przeciwpyłowej. Połączenie tych rozwiązań zapewnia optymalną cyrkulację powietrza wewnątrz czaszy półmaski i minimalizuje niepożądana akumulację ciepła w części twarzowej. 

Wszystkie półmaski przeciwpyłowe MB Filter zostały przebadane pod kątem zatkania pyłem dolomitowym z wynikiem pozytywnym.

Produkcja oparta o najlepsze dostępne materiały

Do produkcji używamy filtrów i włóknin wysokiej jakości, dostarczanych przez renomowanych producentów z Europy i USA

Nasze półmaski przeciwpyłowe nie maja nic wspólnego z ich odpowiednikami importowanymi z Chin.


Dobór półmaski przeciwpyłowej

1. Ogólna zasada doboru półmaski przeciwpyłowej

Półmaskę przeciwpyłową dobieramy w zależności od stężenia aerozolu na stanowisku pracy. Aby dokonać właściwego doboru półmaski ochronnej należy rozpoznać rodzaj zanieczyszczeń występujących na stanowisku pracy i określić ich krotność przekroczenia wartości NDS. Klasa ochrony sprzętu zależy od krotności przekroczenia NDS. Im większe przekroczenie wartości NDS tym wyższy stopień ochrony półmaski filtrującej należy zastosować.

 

2. Oznaczenia stosowane na półmaskach przeciwpyłowych

FFP1, FFP2, FFP3 – oznaczają  klasę ochrony półmaski filtrującej

NR – oznacza, że wyrób przeznaczony jest do jednokrotnego użycia ( jedna zmiana robocza )

D – oznacza, że wyrób spełnia wymagania normy na zatkanie pyłem dolomitowym.

EN 149: 2001+A1:2009 – Norma europejska z jaką półmaska jest zgodna

Dodatkowo zawiera informacje dotyczące modelu półmaski przeciwpyłowej oraz jej producenta

 

3. Skuteczność filtracji dla poszczególnych klas półmasek

Klasa filtracjiMaksymalne stężenie zanieczyszczeńSkuteczność filtracji
FFP 14 X NDS80 %
FFP 210 X NDS94 %
FFP 330 x NDS99 %

Norma odniesienia:

EN 149: 2001+A1:2009 "Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badania, znakowanie".

4. Typowe zastosowania dla półmasek poszczególnych klas

FFP1 -  4 X NDS

Ochrona dróg oddechowych przed pyłami nietoksycznymi, przemysł rolniczy, spożywczy, kamieniołomy, cementownie, przemysł drzewny - przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych, Produkcja mąki i pasz, przemysł szklarski i ceramiczny

FFP2 - 10 X NDS

Ochrona dróg oddechowych przed średnio toksycznymi cząstkami stałymi przy obróbce drewna twardego, obróbka aluminium i jego stopów, przeróbka ród metali, lakierowanie proszkowe,  przemysł górniczy, chemiczny, hutniczy, szlifowanie i cięcie stali, wiercenie i cięcie w cemencie, lutowanie, praca ze szkłem i włóknami mineralnymi.

FFP3 - 20 X NDS

Ochrona dróg oddechowych przed dużym stężeniem pyłów respirabilnych, spawanie i lutowanie, praca z azbestem, dymy tlenków metali (cynku, ołowiu, arsenu, wanadu, srebra) powstające w procesie wytopu, odlewania lub obróbki metali, garbarnie i galwanizernie (pyły i mgły chromianów).