Półmaska ochronna MB 10 VC Comfort FFP1 NR D

Zdjęcie półmaski przeciwpyłowej (ochronnej, filtrującej) P1 - MB 10VC FFP1 - przód
Zdjęcie półmaski przeciwpyłowej (ochronnej, filtrującej) P1 - MB 10V FFP1 - przód

Certyfikowana półmaska przeciwpyłowa klasy FFP1 z zaworem wydechowym, warstwą węgla aktywnego oraz pianką wokół nosa

Półmaska przeciwpyłowa jest zgodna z:

  • Normą  EN 149: 2001+A1:2009 
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r
  • Dyrektywą 89/686/EWG
  • posiada znak  CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej - CE 1437
  • Certyfikat: UE/158/2019/1437

Wyposażenie:

  • zacisk nosowy - wykonany z łatwo formującego się aluminium,
  • taśmy nagłowia - wykonane z wysoko elastycznej gumy,
  • zawór wydechowy - zapewnia optymalny obieg powietrza w masce, minimalizuje akumulację ciepła i wilgoci
  • pianka wokół nosa - poprawia komfort użytkowania oraz doszczelnia obszar wokół nosa

Warstwy:

  1. czasza półmaski wykonana z włókniny nieigłowanej,
  2. warstwa węgla aktywnego (pochłaniająca nieprzyjemne zapachy)
  3. warstwa włókniny typu melt-blown,
  4. warstwa ochronna

Dostępne dokumenty

Informacje:

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku  MB 10 VC Comfort FFP1 NR D stanowi kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych. Półmaska przeciwpyłowa jest przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami ciekłymi (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej tych aerozoli w powietrzu nie przekroczy wartości 4 x NDS.

KLASA   FFP1 – 4 x NDS   ===>   Tabela obowiązujących wartości NDS

Zastosowanie:

Ochrona dróg oddechowych przed pyłami nietoksycznymi - przemysł:

  •  rolniczy,
  •  spożywczy,
  • drzewny - przy obróbce drewna miękkiego (iglaste),
  • szklarski i ceramiczny,
  •  kamieniołomy,
  • cementownie, ,
  • czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych,
  • produkcja mąki i pasz,  szklarski i ceramiczny

ochrona przed pyłami takimi jak:

  • węglan wapnia,
  • grafit naturalny i syntetyczny,
  • gips,
  • kreda,
  • cement,
  • tynk,
  • marmur,
  • tlenek cynku,
  • pyłki roślinne,
  • celuloza,
  • siarka,
  • bawełna,
  • opiłki metali żelaznych,
  • pył węglowy o stężeniu wolnej krzemionki nie przekraczającym 10%.

Dostępne opakowania:

Worek foliowy - 15 sztuk Kartonik - 15 sztuk zawieszka - 3 sztuki
     

Opakowania zbiorcze:

Worki foliowe - 15 szt. x 30 (450szt) Kartoniki - 15 szt. x 27 (405szt) Zawieszki - 3 szt. x 100 (300szt)