Półmaska ochronna MB CYTO FFP3 NR

Zdjęcie półmaski przeciwpyłowej (ochronnej, filtrującej) P3 - MB 30V FFP3 - przód

Półmaska zapewniająca ochronę układu oddechowego pracowników zawodowo narażonych na leki przeciwnowotworowe – cytostatyczne

KLASA   FFP3 – 20 x NDS   ===>   Tabela obowiązujących wartości NDS

Półmaski filtrujące serii MB CYTO spełniają rygorystyczne wymagania normy EN149:2001 + A1:2009 dla półmasek filtrujących przeznaczonych do ochrony układu oddechowego. Zapewniają skuteczną ochronę przed wszelkimi aerozolami zarówno z cząstek stałych (pyły, dymy) jak i ciekłych (mgły) oraz przed aerozolami zawierającymi cytostatyki w branżach medycznych i pokrewnych, gdzie pracownicy narażeni są na ich działanie.
Półmaska MB CYTO FFP3 NR jest produktem jednorazowego użytku.

Dostępne dokumenty

Zdjęcie półmaski przeciwpyłowej (ochronnej, filtrującej) P3 - MB 30V FFP3 - przód

Zastosowanie:

Półmaska filtrująca MB-CYTO przedstawiona na fotografii została opracowana do ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi cząstki stałe jak i ciekłe oraz aerozolami zawierającymi cytostatyki. Jest to półmaska czaszowa najwyższej klasy ochrony FFP3 NR stanowiąca kompletny sprzęt ochrony układu oddechowego. Jako jedyna na rynku została opracowana i wytworzona specjalnie do ochrony przed szkodliwym działaniem leków przeciwnowotworowych. Czaszę półmaski stanowią zacisk nosowy, zawór wydechowy, dwie taśmy nagłowia z opcją regulacji, uszczelka doszczelniająca. Półmaska została zaprojektowana tak, by była łatwa w dopasowaniu do kształtu twarzy i zapewniała komfort podczas długiego użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych warstw filtracyjnych półmaska zapewnia wysoką skuteczność filtracji wobec aerozoli przy zachowaniu niskiego oporu oddychania. Zastosowanie zaworu wydechowego pozwala zmniejszyć stężenie dwutlenku węgla i wilgotność wewnątrz czaszy półmaski, a także dodatkowo minimalizuje opór wydechu. Od strony wewnętrznej, na całym obwodzie, półmaska wyposażona jest w specjalną uszczelkę doszczelniającą wykonaną z elastycznej pianki o zamkniętych porach. Poprawia ona szczelność półmaski oraz komfort jej użytkowania.

Zdjęcie półmaski przeciwpyłowej (ochronnej, filtrującej) P3 - MB 30V FFP3 - tył

Przeznaczenie – osoby narażone na cytostatyki

Pracownicy, głównie personel medyczny (tj. farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, personel pomocniczy, pracownicy lecznic weterynaryjnych) w swoim miejscu pracy jest narażony na liczne związki chemiczne, będące między innymi składnikami leków i środków odkażających. Leki cytostatyczne stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników sprawujących opiekę nad chorym onkologicznym pacjentem. Do osób zagrożonych należą też wykonujący czynności pomocnicze, tj. utrzymujący czystość pomieszczeń, sprzątający
wycieki leków, usuwający odpady, a także personel paramedyczny, czy pracownicy pralni. Również studenci i technicy. W chwili obecnej cytostatyki są używane także, jako leki immunosupresyjne w leczeniu chorób z autoagresji oraz w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepów narządowych. To poszerzenie wskazań do stosowania leków przeciwnowotworowych w połączeniu ze stale rosnącą zapadalnością na choroby nowotworowe zwiększa zużycie tych preparatów, a tym samym liczbę osób zawodowo na nie narażonych. O ile narażenie przy produkcji leków cytostatycznych dotyczy wąskiej grupy pracowników firm farmaceutycznych, podlegających wymogom dobrej praktyki wytwarzania i restrykcyjnej kontroli narażenia, o tyle znacznie większą grupę osób zawodowo narażonych na cytostatyki przy ich przygotowaniu i sporządzaniu, podawaniu pacjentowi, czy przechowywaniu stanowią pracownicy ochrony zdrowia, tj. pielęgniarki, lekarze i pracownicy aptek, głównie szpitalnych.

Regulacje prawne

Zasady postępowania przy stosowaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki
zdrowotnej są prawnie regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej. Opracowane dotąd wytyczne i procedury, mają na celu wyeliminowanie ryzyka
dostania się leku cytostatycznego do organizmu, jak również zminimalizowanie skażenia
miejsca pracy.
W związku z powyższym Właściwe przygotowanie pracownika do realizowanych
zadań, w tym jego przeszkolenie z zakresu zasad bezpieczeństwa, to fundamentalny
obowiązek każdego pracodawcy. Prawidłowe stosowanie środków ochronnych podnosi
bezpieczeństwo, ale również komfort pracy.

Półmaska została przebadana pod kątem skuteczność filtracji przed aerozolami zawierającymi następujące cytostatyki:

  • Cisplatin,
  •  Fluorouracil,
  • Ifosfamide
  • Etoposide
  • Paclitaxe
  • Mitomycin
  • Cyclophosphamide (ENDOXAN)
  • Methotrexate
  • Hydroxycarbamide

Skuteczność środków ochrony dróg oddechowych - półmaski zależy od właściwego dopasowania i szczelnego przylegania do twarzy użytkownika.

Produkt opracowany dzięki wsparciu: